Artykuł do Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza