© 2019 by W. J. Kosior. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

Tematyka

Zakres tematyczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza są półrocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującym w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, są kontynuatorem Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku.  Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych zwłaszcza, w języku angielskim i słowackim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w  Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza uzyskuje się 7 punktów

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (www.ceeol.com). 

Zeszyty Naukowe także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International.

Pełne teksty artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza znajdują się na stronie Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (repozytorium)

ISSN 1730 – 3508

Uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Wśród nich znalazły się również "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza".

 

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 Zapraszamy do publikowania.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now